RODO

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MADURA  ANETA FICEK-KOSIARSKA z siedzibą w Szczecinie ul.Bł. Królowej Jadwigi 12,  Szczecin ul. Monte Cassino 4, e-mail: madura@maduranieruchomosci.pl, tel. 502 506 789; 501 507 678

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

– w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);

– w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail,.- na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: madura@maduranieruchomosci.pl

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Monte Cassino 4
70-464 Szczecin

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 17.00

Sobota – Niedziela: nieczynne

dorota2

Dorota Dolata

Specjalista ds. nieruchomości